Call Us Today! +6644 511 757 | surinhospital@gmail.com Login Register
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กแรกเกิด ถึงผู้ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ รับมอบเครื่องลดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ รับมอบกล้องส่องปอดและหลอดลม

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) 2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ สืบสานประเพณีงานบุญ ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) เรื่องการปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ นำคณะผู้บริหารพบผู้ว่าฯ

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รับมอบจักรยานและสิ่งอำนวยความสะดวก

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รับมอบเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รับมอบประทุนเกวียนเพื่อจัดตั้งให้อนุชนรุ่นหลังได้ชื่นชม

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมงานฌาปนกิจผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 21/2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ส่งมอบแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อความดันลบและฆ่าเชื้อด้วย UVC ให้กับโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดพิธีรำบวงสรวงเจ้าปู่เจ้าย่าสระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์ ประจำปี 2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ สู่บุคลากรโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ศึกษาดูงานคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ที่โรงพยาบาลชลบุรี

By |

รายละเอียด
ผลการตรวจผู้ป่วยกัมพูชา 2 ราย ไม่พบเชื้อ Covid19 12/09/2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมงานฌาปนกิจผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 20/2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รับมอบเงินบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธา 8/09/2563

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563

By |

รายละเอียด
สมาพันธ์เครือข่ายจังหวัดสุรินทร์ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ คว้ารางวัลชนะเลิศในโครงการ เลิกสูบ ลดเชื้อ ป้องกันวิกฤต COVID -19

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมงานฌาปนกิจผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 19/2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รับรางวัลชนะเลิศการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข ระดับเขตสุขภาพที่ 9

By |

รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ นักบริหารดีเด่น 2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดโครงการสัปดาห์วันแม่ “มหัศจรรย์แห่งรัก มหัศจรรย์ 1,000 วัน”

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดโครงการอบรมถวายความรู้ที่เหมาะสม คัดกรองสุขภาพและตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยแพทย์ สำหรับพระภิกษุในพื้นที่หน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน และถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ การทำงานในระบบสุขภาพ เขตสุขภาพที่ี่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By |

รายละเอียด
หลวงปู่เอียน ฐิตวิริโย บริจาคเงินให้โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ชมรมจิตอาสาสร้างสุข โรงพยาบาลสุรินทร์ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ศูนย์ดูแลสุขภาพระยะยาว โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (รอบ 1ต.ค.63)

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมงานฌาปนกิจผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 18/2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รับมอบเงินบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธา

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมงานฌาปนกิจผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 16/2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดโครงการชุมชนบำบัดยาเสพติด (CBTx) และอำเภอ TO BE NUMBER ONE CUP อำเภอเมืองสุรินทร์ ปี 2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ต้อนรับ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมงานฌาปนกิจผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 15/2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมงานฌาปนกิจผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 14/2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมงานฌาปนกิจผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 13/2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์เปิดหอผู้ป่วยแยกโรค (Isolation ward) ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์เปิดหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke unit) ที่ได้มาตรฐาน เพื่อลดอัตราตาย ลดอัตราความพิการ และลดภาวะแทรกซ้อน

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 69 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดในชุมชน และลงนาม MOU ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ( พชอ.) เรื่องยาเสพติด

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่9 รอบที่2/2563

By |

รายละเอียด
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ขอพระองค์หญิงทรงพระเจริญ

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ตรวจความเรียบร้อย การให้บริการประชาชนที่แผนกผู้ป่วยนอก

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ตรวจเยี่ยมโรงเรียนช่วงเปิดเทอม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ covid -19

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมงานฌาปนกิจศพผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 11/2563

By |

รายละเอียด
สมาพันธ์เครือข่ายจังหวัดสุรินทร์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมรณรงค์ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ กล่าวให้โอวาท ต้อนรับข้าราชการใหม่

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย 2563

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เด็กวัยเตาะแตะ

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ รับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด 19

By |

รายละเอียด
เอสซีจี จับมือ ซีแพคคอนสตรัคชั่น โซลูชั่น ส่งมอบ “ห้องความดันอากาศบวก” ให้โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมงานฌาปนกิจศพผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 10/2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รับมอบเงิน 3 ล้านบาท จากครอบครัวชยางศุ

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 9 และ MOU แผนการจัดบริการสาธารณสุข New Normal เขตสุขภาพที่ 9

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2563

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมงานฌาปนกิจศพผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 8/2563

By |

รายละเอียด
กองทุนชาวสุรินทร์สู้ภัยโควิด ส่งมอบแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้โรงพบาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ตรวจเยี่ยมห้องผ่าตัด สำหรับผ่าตัดผู้ป่วยโควิด-19

By |

รายละเอียด
สมาพันธ์เครือข่ายจังหวัดสุรินทร์ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ รณรงค์ขับเคลื่อน เลิกสูบ ลดเชื้อ ป้องกันวิกฤต COVID -19 จังหวัดสุรินทร์

By |

รายละเอียด
กลุ่มปฐมภูมิ โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดประชุมส่งมอบงาน ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ

By |

รายละเอียด
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ห้องคลีนรูมความดันลบ ให้โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
สกกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรินทร์ มอบเงินสู้ภัยโควิด-19

By |

รายละเอียด
สมาพันธ์เครือข่ายจังหวัดสุรินทร์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โโลก 2563

By |

รายละเอียด
หลวงปู่รอด อาภัสสโร บริจาคสิ่งของ-อาหาร โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
มูลนิธิชัยพัฒนาส่งมอบห้องคลีนรูมสำหรับตรวจรักษาผู้ป่วย แบบแรงดันลบพระราชทาน ให้โรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

By |

รายละเอียด
ตารางเวรแพทย์ คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสุรินทร์ เดือน มิถุนายน

By |

รายละเอียด
คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสุรินทร์ เปิดบริการตามปกติ

By |

รายละเอียด
TOT ส่งมอบตู้ตรวจเชื้อคัดกรองผู้ป่วย COVID-19 แบบความดันบวก (Positive Pressure) ให้โรงพยาบาลสุรินทร์ สู้ภัย COVID-19

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมห้องตรวจผู้ป่วยนอก เพื่อมอบนโยบายเตรียมรับ "ชีวิต วิถีใหม่" "New Normal"

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ รับมอบ เครื่อง Dent guard (เด้นท์ การ์ด) ป้องกันฟุ้งกระจายเชื้อโรค

By |

รายละเอียด
12 พฤษภาคม วันพยาบาลสากล

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2563

By |

รายละเอียด
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ รับมอบตู้อบฆ่าเชื้อโควิด-19 จาก แม่ทัพภาคที่ 2

By |

รายละเอียด
เชิดชูคนดีไม่มีวันตาย #สุรินทร์สู้ไปด้วยกัน

By |

รายละเอียด
เปิดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ รับมอบเครื่องช่วยหายใจ

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ รับมอบแคปซูลความดันลบและฆ่าเชื้อด้วย UVC สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19

By |

รายละเอียด
หลวงปู่เอียน ฐิตวิริโย บริจาคเงินให้โรงพยาบาลสุรินทร์ จำนวน 500,000 บาท

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เยี่ยมอาการอาพาธหลวงปู่เอียน

By |

รายละเอียด
ขอเชิญผู้ที่มีสุขภาพดีบริจาคโลหิตต่อเนื่อง

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจฯ เขต 9 ในการตรวจนิเทศ ติดตามงาน กรณี COVID-19

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รับมอบแอลกอฮอล์ 75 % จากกลุ่มโรงงานน้ำตาลเคไอ

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รับมอบเช็คเงินสด 10 ล้านบาท จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

By |

รายละเอียด
แนวทางปฏิบัติช่วงประเพณีสงกรานต์

By |

รายละเอียด
"วันสร้างสุข : สู้ภัยโควิด-19" ส่งมอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ประกาศงดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทาง

By |

รายละเอียด
เบอร์ติดต่อสอบถาม-เลื่อนนัดในคลินิก และห้องตรวจต่างๆ ของโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
"บอย" ปกรณ์ มอบชุด PPE ให้โรงพยาบาลสุรินทร์ สู้ภัย COVID-19

By |

รายละเอียด
"นาย" ณภัทร มอบหน้ากากอนามัย N95 ให้โรงพยาบาลสุรินทร์ สู้ภัย COVID-19

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ขอเลื่อนการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ประจำปี2563

By |

รายละเอียด
ผอ.โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมรับมอบหน้ากาก P100 จากผู้มีจิตศรัทธา

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รับมอบเงินบริจาค จากคุณวรากร โรจน์จรัสไพศาล

By |

รายละเอียด
คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ งดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 - 30 เมษายน 2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมงานฌาปนกิจศพผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 7/2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ครั้งที่......./2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม "Big cleaning week"

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) เรื่องมาตรการ การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ มอบป้ายร้านยาอบอุ่นในโครงการลดแออัดลดรอคอย สำหรับผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง ที่รับยาโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รับบริจาคเงินและสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธา

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมงานฌาปนกิจศพผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 6/2563

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

By |

รายละเอียด
แนวทางการกักกันในสถานที่ควบคุมเป็นที่พักอาศัย (Home Quarantine)

By |

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสุรินทร์เรื่องการใช้หน้ากากอนามัยชนิดต่างๆ สำหรับบุคลากรในโรงพยาบาล

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์มอบโล่รางวัลคนดีศรีโรงพยาบาลสุรินทร์ ประจำปี 2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ชวนกักตัว "ผีน้อย"

By |

รายละเอียด
สายด่วน COVID-19 จังหวัดสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมงานฌาปนกิจศพผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 5/2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รับประเมินรับรองมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดทำบุญตักบาตรประจำเดือนมีนาคม

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ nebivolol hydrochloride ๕ mg tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2563)1

By |

รายละเอียด
แนวทางป้องกันไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019

By |

รายละเอียด
เปิดลงทะเบียนตรวจสุขภาพรอบ2

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562

By |

รายละเอียด
เชิญชวนให้เข้ามาเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

By |

รายละเอียด
ตัวอย่างแบบฟอร์มแต่งตั้ง คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562

By |

รายละเอียด
รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาศัลยศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562

By |

รายละเอียด
อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562

By |

รายละเอียด
นายประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 17 ส.ค. 2562 วิกฤตภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตันฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดที่ได้รับจากการบริจาค แจกจ่ายให้กับประชาชน และผู้ป่วยที่มารับบริการ

By |

รายละเอียด
นายประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 16 ส.ค. 2562 วิกฤตภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
นายประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 15 ส.ค. 2562 วิกฤตภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
นายประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 14 ส.ค. 2562 วิกฤตภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาที่โรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

By |

รายละเอียด
พลเอกธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย มอบบ่อบาดาลพร้อมระบบกรองน้ำให้โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

By |

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสุรินทร์ การเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน Emergency Operation Center (EOC) เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ในระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562

By |

รายละเอียด
นายประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ประกาศเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน Emergency Operation Center (EOC)

By |

รายละเอียด
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (รอบ1ต.ค.62)

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อเพื่อจำหน่าย ณ โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยบาลสุรินทร์ร่วมประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสัญจร 2 / 2562 ที่จังหวัดนนทบุรี

By |

รายละเอียด
คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลสุรินทร์มีที่ไหนบ้าง ตรวจรักษาอะไรได้บ้าง?.... มาดูกันครับ

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์เปิดคลินิกหมอครอบครัวสระโบราณ เครือข่ายโรงพยาบาลสุรินทร์ 

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ รับการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ปี 2562

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์ เรื่องสถานการณ์โรคไข้เลือดออก

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์ สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ทางสถานีวิทยุเพื่อสุขภาพประชาชน โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ-พญ.ดวงแก้ว ตัณฑประภา โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2562

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเปิด การยกฐานะ และการขยายหน่วยบริการสุขภาพ

By |

รายละเอียด
กิจกรรม “KICK OFF รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอเมืองสุรินทร์”

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วม ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ อนุโมทนาบุญ กับกลุ่มศิลปินสุรินทร์-บุรีรัมย์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดทำบุญตักบาตรประจำเดือนมิถุนายน 2562

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ กราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงปู่เอียน ฐิตวิริโย

By |

รายละเอียด
คลินิกหมอครอบครัวสระโบราณ พร้อมให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือน เมษายน2562

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ calcium polystyrene sulfonate ๕ g powder โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2562)1

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562

By |

รายละเอียด
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

By |

รายละเอียด
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (รอบ เม.ย.62)

By |

รายละเอียด
แบบฟอร์มการเงิน-แบบรายงานการเดินทางไปราชการ

By |

รายละเอียด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2562

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ สำหรับห้องสวนหัวใจ (cath lab) จำนวน 3 รายการ ในวงเงิน 1,660,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ สำหรับห้องสวนหัวใจ (cath lab) จำนวน 12 รายการ

By |

รายละเอียด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2561

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 18 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

By |

รายละเอียด
ประกาศกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส

By |

รายละเอียด
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

By |

รายละเอียด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

By |

รายละเอียด
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

By |

รายละเอียด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2561

By |

รายละเอียด
ประมวลภาพกิจกรรม "แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต จ.สุรินทร์"

By |

รายละเอียด
เอกสารควบคุมภายปีงบประมาณ 2562

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ มอบหมายให้ นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์ (คปสอ.) ครั้งที่ 3/61

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ มอบหมายให้ นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ มอบบ้านให้ผู้ป่วย โครงการ ส่งคนสำคัญกลับบ้าน

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพในชุมชน

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ ขอเชิญชวนบุคลากรโรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ 

By |

รายละเอียด
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

By |

รายละเอียด
แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561

By |

รายละเอียด
ขอเชิญร่วมกิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ”

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน ชนิด (non compliance balloon)

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดความสว่างรวมไม่น้อยกว่า ๔๘๐,๐๐๐ ลักซ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561

By |

รายละเอียด
ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในกิจกรรม "การประชุมวิชาการ เขต9 นครชัยบุรินทร์"

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

By |

รายละเอียด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษา เพื่อรับรองการบริการสุขภาพชาวต่างชาติ ปี 2561”

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพ สำหรับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 3

By |

รายละเอียด
โครงการมหกรรมโรงพยาบาลสุรินทร์ จิตอาสาทำความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส 66 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

By |

รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2561

By |

รายละเอียด
การเรียกคืนยา Valsartan (Valatan) 160 มก.

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดโครงการ “KICK OFF รณรงค์ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก” อำเภอเมืองสุรินทร์

By |

รายละเอียด
นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 และนพ.ยุทธนา พูนพานิช สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์เปิดอาคารผู้ป่วยมะเร็ง และสงฆ์อาพาธ (อาคาร 16 )

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 9 ของปี 2561

By |

รายละเอียด
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่

By |

รายละเอียด
ร่างประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมกิจกรรมรวมพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ตามแนวทาง "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด"

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ จัดโครงการ กิจกรรม 1 วัด 1 โรงพยาบาล

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานงานสัปดาห์เภสัชกรรมประจำปี 2561

By |

รายละเอียด
เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล ๒ จอรับภาพ

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ "สัปดาห์งดสูบบุหรี่โลก"

By |

รายละเอียด
ประกวดราคา e-bidding ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน ชนิด non compliance balloon จำนวน 150 เส้น

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภาผอ.รพ.สุรินทร์ มอบเงินช่วยเหลือ พร้อมให้กำลังใจ ผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อนถล่ม

By |

รายละเอียด
รพ.สุรินทร์รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินการคลินิกวัยรุ่น จากสำนักงานอนามัยการเจริญพันธุ์

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561

By |

รายละเอียด
ผอ.รพ.สุรินทร์ มอบหมายให้ นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.สุรินทร์เข้าร่วม ประชุม ครม. นอกสถานที่ อย่างเป็นทางการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ มอบหมายให้ นพ.เฉลียว   สัตตมัย รองผู้อำนวยการด้าน Long Term Care ,Palliative Care และ กิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร โรงพยาบาลสุรินทร์ เดินทางเข้าร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมและรับมอบนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (กวป.)

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ และ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลสุรินทร์ ให้นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 10 เข้าพบเพื่อรายงานตัว

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ มอบหมายให้ นางสุรีย์ กรองทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสมโภชศาลเจ้าพ่อตังสี่ปึงเถ่ากงม่า (ศาลใหม่)

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ มอบหมายให้ นางณัฐรดา ทองสุทธิ์ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ รพ.สุรินทร์ ร่วมพิธีวันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ และ นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามงานตัวชี้วัดรับรองการปฏฺิบัติราชการ

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ เข้าร่วมประชุม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ครั้งที่ 2/2561

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการหนึ่งกลุ่มงาน หนึ่งผลงานวิจัย รุ่นที 2 

By |

รายละเอียด
test

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ ร่วมพิธีสมโภชน์องค์ผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลโนนนารายณ์  โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี

By |

รายละเอียด
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของราชการ

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลผู้สูงอายุรายกรณีเพื่อการจัดบริการที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา”

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์เป็นประธานเปิดโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต  ปี 2561

By |

รายละเอียด
ตลาดรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครเกษตรกรที่มีใบรับรองอาหารปลอดภัย (GMP)อินทรีย์

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมการ สป.สัญจร

By |

รายละเอียด
นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม  ผู้ตรวจราชสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 พร้อมด้วย นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือน เมษายน 2561

By |

รายละเอียด
นพ.ไพศาล  ดั่นคุ้ม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.ปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ มอบหมายให้ นพ.สมภพ สารวนางกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เปิดการอบรมเรื่องการพัฒนาคุณภาพสู่ AHA สำหรับทีมนำทางการพยาบาล

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ  ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นประธานเปิดตลาดนัด โครงการ แบ่งปันของรักสร้างสุข

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ. รพ.สุรินทร์ เป็นประธานงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ มอบหมายให้ นพ. ชวมัย  สืบนุการณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.สุรินทร์ ตรวจนิเทศงานการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการจัดการดื้อยาต้านจุลชีพ (RDU)

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ มอบหมายให้ นพ.สมภพ สารวนางกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธีมอบสัมฤทธิบัตร แก่บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่รับช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

By |

รายละเอียด
ใบขออนุมัติซ่อมแซม ปรับปรุงครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ พร้อมด้วย นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และคณะ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสรุปผลการตรวจราชการครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ2561 เขตสุขภาพที่ 9

By |

รายละเอียด
นพ.สมภพ สารวนางกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานการประชุมเตรียมรับการประเมินและรับรองตามมาตรฐานสถานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน และการประเมินรับรองมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ปี 2561

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์และการปฏิรูประบบสาธารณสุข

By |

รายละเอียด
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เยี่ยมชมโรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมมอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ กล่าวต้อนรับ นพ.วีระชัย แสงสุข ผช.ผอ.รพ.กรุงเทพจันทบุรี และ คณะดูงาน รพ.กรุงเทพจันทบุรี

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ มอบหมายให้ พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม เป็นประธานเปิดโครงการศักยภาพพยาบาลเวชปฏิบัติเครือข่าย หน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสุรินทร์ ประจำปี 2561

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ลงสำรวจจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุ ในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ศูนย์สุขภาพชุมชนกรุงศรีนอก โรงพยาบาลสุรินทร์ (ตรงข้ามสำนักงานที่ดิน) เจ้าหน้าที่ทั้งชายและหญิงต่างพากันแต่งตัวย้อนยุค เข้ากับกระแสละครเรื่องบุพเพสันนิวาส สร้างความประทับใจให้กับประชาชนผู้มารับบริการเป็นอย่างยิ่ง

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ. รพ. สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลสาธารณสุข เพื่อหยุดยั้งวัณโรคในประเทศไทย

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ มอบหมายให้ พญ.ชูหงส์  มหรรทัศนพงศ์   หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.)ด้านอุบัติเหตุ  เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

By |

รายละเอียด
นพ.ชวัมย สื่บนุการณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ รับโล่รางวัลสุวรรณนครา (คลินิกฟ้าใสต้นแบบ สถานพยาบาลปลอดบุหรี่)  ประเภทโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2560

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ มอบหมายให้ นพ.สมภพ สารวนางกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๑

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ นายธนกร วนะกิจกุลพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ คณะผู้บริหาร รพ.สุรินทร์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.สุรินทร์ จัดกิจกรรมมอบเข็ม และเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้แก่ อสม. ชุมชนเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายฉลาด  วิบูลย์อรรถ์ ผู้บริจาคอวัยวะผู้ป่วยสมองตาย โรงพยาบาลสุรินทร์ รายที่ 5/2561

By |

รายละเอียด
คณะผู้ปฎิบัติธรรม คุ้มดวงแก้ว(จังหวัดสมุทรปราการ) บริจาคเงินร่วมสบทบทุน เพื่อโครงการสะพานบุญเพื่อชีวิต

By |

รายละเอียด
นพ.อนันต์ อริยะชัยพานิชย์ และทีมบริหารโรงพยาบาลรวมแพทย์(หมออนันต์) บริจาคเงินร่วมสบทบทุนเพื่อโครงการสะพานบุญเพื่อชีวิต

By |

รายละเอียด
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ ของโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2561

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา โรงพยาบาลสุรินทร์แนะนำ คาถา 5 ย. ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ขอฝากเตือนถึงผู้ปกครอง ประชาชน และเด็กๆ

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานรับบริจาคอวัยวะผู้ป่วยสมองตาย โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ เข้ารับประทานประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 19

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ มอบหมายให้ พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม เป็นประธานเปิดการประชุม งานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมวัณโรค อำเภอเมืองสุรินทร์ “ภายใต้กลไกการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)”

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ รพ.สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์สัญจร ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เข้าร่วมประชุม คณะทำงานร่วมของเครือข่ายเขตสุขภาพและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 (5x5) ครั้งที่3/2561

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ เป็นประธานเปิดการพิจารณาสืบราคา เพื่อการซื้อร่วมพัสดุระดับจังหวัด จังหวัดสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ levodopa ๑๐๐ mg + carbidopa ๒๕ mg tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2561)

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดประชุมโครงการพัฒนาเครือข่าย และพิธีเปิดให้บริการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นประธานเปิด โครงการ บริหารจัดการความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2561

By |

รายละเอียด
นพ.สมภพ สารวนางกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.สุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเจริญพระพุธมนต์ เนื่องในพิธีเปิดอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

By |

รายละเอียด
คุณวรรธนินทร์ -คุณอนงค์ภัทร ตั้งทวีสิทธิ์ ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ของโรงพยาบาลสุรินทร์ จำนวนเงิน 400,000 บาท (สีแสนบาทถ้วน)

By |

รายละเอียด
บริษัทน้ำตาลสุรินทร์ จำกัด บริจาคเงินร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีโครงการสะพานบุญเพื่อชีวิต จำนวนเงิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ บริจาคเงินเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีโครงการสะพานบุญเพื่อชีวิต จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ มอบใบประกาศณียบัตร ผู้เข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติระยะกลาง Clinical palliative care for community nurses

By |

รายละเอียด
นพ.ยุทธนา พูนพานิช สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการครบรอบ 67 ปี โรงพยาบาลสุรินทร์ โครงการสะพานเพื่อชีวิต

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ และรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เข้าร่วมประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๑

By |

รายละเอียด
นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานโครงการประชุมวิชาการโรคผิวหนังเด็กสัญสัญจร ประจำปี 2561

By |

รายละเอียด
นางอัจฉรา  บัณฑิตยานุรักษ์ ภริยา นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และกัลยาณมิตร ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์ เปิด "ศูนย์บริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) และศูนย์เตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด (Surin Pre Anesthetic Clinic : SUPAC)"

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ ร่วมตรวจราชการกรณีปกติ ระดับกระทรวง ปีงบประมาณ 2561 ( รอบที่ 1 )

By |

รายละเอียด
กำหนดการทอดภาพป่าสามัคคี โครงการ 67 ปีโรงพยาบาลสุรินทร์ สะพานบุญเพื่อชีวิต โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ประชุมวิชาการครบรอบ 67 ปี โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
มารู้จักโรคพิษสุนัขบ้ากัน

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์เพิ่มช่องทางติดต่อ ประชาสัมพันธ์ ทาง Social Media Facebook ,Line

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  

By |

รายละเอียด
กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

By |

รายละเอียด
นายแพทย์ชวมัย – คุณวรรณลักษณ์ สืบนุการณ์ มอบให้ผู้แทนนำพวงหรีดเคารพศพ นายศภวิชญ์ สติภา ผอ.รพ.สต.บ้านกาเกาะ ตำบลตาอ็อง

By |

รายละเอียด
คุณวิชัย ทัศนเศรษฐ อดีตผู้ว่าฯ จังหวัดอุดรธานี และ คุณนิดา ทัศนเศรษฐ ภารรยา ร่วมเป็นเจ้าภาพฯ

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ ร่วมประชุมเขตสุขภาพที่ 9

By |

รายละเอียด
นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ มอบให้คุณนพพร อารีย์วัฒนานนท์ เป็นผู้แทนนำพวงหรีดเคารพศพ

By |

รายละเอียด
ผอ.รพ.สุรินทร์ เป็นประธานเปิดการออกหน่วยตรวจเด็กโรคหัวใจ “ตามโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ นอกเวลาราชการ”

By |

รายละเอียด
นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ มาตรา 41 จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2561

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์มอบนโยบายผู้เข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติระยะกลาง Clinical palliative care for community nurses

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ นำคณะเจ้าหน้าที่ ญาติผู้ป่วย และผู้มารับบริการ ทำบุญตักบาตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

By |

รายละเอียด
นพ.ชายตา สุจินพรัหม ร่วมทำบุญ 1 เมตร 2 เซนติเมตร

By |

รายละเอียด
นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ รองผู้อำนวยฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสุรินทร์ และครอบครัว ร่วมทำบุญ 40.08 เซนติเมตร

By |

รายละเอียด
คุณณียากร รัตนศิริเนตร กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมทำบุญ 10 เซนติเมตร

By |

รายละเอียด
ผอ.รพ.สุรินทร์ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ Service plan สาขา RDU เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1/2561

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 5 / 2561

By |

รายละเอียด
นพ.ศิระ คันธกุลดุษฎี การโอนเข้าบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อเป็นเจ้าภาพร่วมผ้าทอดผ้าป่าสะพานบุญ และสมทบทุน

By |

รายละเอียด
ผอ.รพ.สุรินทร์ ร่วมต้อนรับ องคมนตรี ในโอกาสตรวจเยี่ยม รพ.พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต้นแบบบริการการแพทย์ผสมผสาน 4 ด้าน

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ขอเชิญประชุมวิชาการ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม และ สมาคมโรคผิวหนังในเด็กแห่งประเทศไทย

By |

รายละเอียด
คณะกรรมการศาลเจ้าตังสี่ ร่วมบริจาคเงิน สมทบทุน โครงการสะพานบุญเพื่อชีวิตฯ รพ.สุรินทร์

By |

รายละเอียด
ผอ.รพ.สุรินทร์นำคณะผู้บริหารเคลื่อนไหวร่างกายผ่อนคลายกล้ามเนื้อระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์เข้าร่วมโครงการสภากาแฟสัญจร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รับมอบบันทึกความเข้าใจ(MOU)จากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Google Cloud และการออกแบบ แบบสอบถามออนไลน์ เพื่อการวิจัย ในทศวรรษที่ 21" ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2

By |

รายละเอียด
ศูนย์ประสานงานรับบริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ผู้บริจาคอวัยวะ

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ รณรงค์ให้หญิงตั้งครรภ์กินโฟเลต

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ รับมอบเงินบริจาค จำนวนเงิน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)จากพระอาจารย์ไชยเรศ แสวงทรัพย์

By |

รายละเอียด
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ควบคุมกำกับ ติดตาม รับทราบปัญหา รู้เร็ว และรีบแก้ไข ดูแลบุคลากรให้มีความสุข สร้างมูลค่า เพิ่มรายได้ เพื่อความมั่นคงของโรงพยาบาล และความยั่งยืนของระบบในระยะยาว

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัด โครงการโรงพยาบาลสุรินทร์น่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy workplace)

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ/โรคติดเชื้อดื้อยาและวัณโรค (Emerging disease, MDR, TB)

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมทำบันทึกความเข้าใจ (MOU)กับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ผู้บริจาคอวัยวะให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รับการศึกษาดูงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

By |

รายละเอียด
เกณฑ์ประเมิณ Healthy Workplace ปี 2561

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Google Cloud และการออกแบบ แบบสอบถามออนไลน์

By |

รายละเอียด
ผอ.รพ.สุรินทร์รับมอบเงินบริจาค จำนวน 120,000 บาท จากคุณอัจฉริยา อินทร์ประสิทธิ์

By |

รายละเอียด
ผอ.รพ.สุรินทร์ เยี่ยมอาการเด็กชายอายุ 13 ปี จากกรณีโดนแก๊งวัยรุ่นขับจักรยานยนต์ดักทำร้ายร่างกาย

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดการประชุมวิชาการโรคไตเด็กสัญจร

By |

รายละเอียด
รู้เรื่องยา RDU

By |

รายละเอียด
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลสุรินทร์ รับบริจาคอวัยวะจากชายไทย อายุ 47 ปี

By |

รายละเอียด
ผอ.โรงพยาบาลสุรินทร์ เยี่ยมอาการผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหมู่รถทัวร์พลิกคว่ำ 

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ รับการศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

By |

รายละเอียด
รพ.พระตะบอง(เขมร)ศึกษาดูงาน รพ.สุรินทร์

By |

รายละเอียด
โครงการHappy Money Program และโครงการส่งเสริมการออม และบริหารเงินส่วนบุคล "Happy Money" หมดหนี้มีออม

By |

รายละเอียด
ประชุม คปสข.เขต 9

By |

รายละเอียด
รพ.สุรินทร์ร่วมกับ ธ.ไทยพาณิชย์จัดโครงการ Happy Money Day

By |

รายละเอียด
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี รพ.สุรินทร์

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560

By |

รายละเอียด
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการ ส่งเสริมการออมและการบริหารเงินส่วนบุคคล

By |

รายละเอียด
ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพสหสาขาวิชาชีพ ในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เขตสุขภาพที่ 9 (RDU)วันที่ 2

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมตักบาตรประจำเดือนมกราคม2561

By |

รายละเอียด
โครงการปั่นเยี่ยมบ้าน ปันน้ำใจ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า เพื่อดูแลติดตามเยี่ยมผู้ป่วยผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพการบริการ

By |

รายละเอียด
เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ จัดประชุมวิชาการ "ก้าวไปอีกก้าว RDU 9" ที่ โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมพิธีบวงสรวงรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง

By |

รายละเอียด
โรคอุจจาระร่วง จาก ไวรัสโรต้า

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์เป็นผู้แทนเขต9 เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

By |

รายละเอียด
ประชุมวิชาการโรคไตเทียมเด็กสัญจร

By |

รายละเอียด
ประชุมวิชาการ RDU

By |

รายละเอียด
นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยนางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมคนไข้เพื่อ ให้กำลังใจ พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ 2561

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ พบสื่อมวลชน ประจำจังหวัดสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดกิจกรรมเทศกาลแห่งความสุข สวัสดีปีใหม่ 2561 (มนต์รักดอกการบูร-สรูล สรูล กรุ๊ป กรุ๊ป คะเนีย)

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ นำทีม คป.สอ.เมืองสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ปฎิบัติงานด่านชุมชน ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ สวัสดีปีใหม่ 2561

By |

รายละเอียด
ผู้รับบริการขอชื่นชมคณะแพทย์โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่12/2560

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัฒฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ รับมอบเงินบริจาค จำนวนเงิน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) จาก นพ.ถาวร-พญ.ปวีณา ชูชื่นกลิ่น และครอบครัว

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัฒฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ รับมอบเงินบริจาค จำนวนเงิน 172,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) จาก คุณมานพ-คุณสมจิต ปิยะศิลป์ (รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง) สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัฒฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ เตือนภัยประชาชนชาวสุรินทร์ ในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคที่มาฤดูหนาว

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว มาศึกษาดูงานด้านบริการคนต่างด้าว งานพัฒนาบุคลากร และงานการเงิน ที่โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดความรู้มาตรฐาน Advanced HA และการวิเคราะห์องค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพขั้นก้าวหน้า”

By |

รายละเอียด
แผนผังงานปีใหม่ 2561 "มนต์รัก ดอกการบูร"

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวัณโรค ครั้งที่ 2/2561

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.โรงพยาบาลสุรินทร์ มอบหมายให้ นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบมลพิษสิ่งแวดล้อมประจำปี 2561

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดโครงการ ร่วมใจ ร่วมพลัง ทำความสะอาด ครั้งใหญ่ มหกรรม "Big Cleaning Day"

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.โรงพยาบาลสุรินทร์รับมอบเครื่องเสียง/โสตทัศนูปกรณ์ จากคุณนิรันด์ ฟูกาญจนานนท์

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จับมือ 5 โรงพยาบาลในเขต 9 "นครชัยบุรินทร์" ร่วมมือผลิตทันตแพทย์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลกรณบดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุม ขับเคลื่อนคณะกรรมการดำเนินงาน พัฒนาระบบ Service Plan สาขาตาของเขตสุขภาพที่ 9 (เขตนครชัยบุรินทร์) ปีงบประมาณ 2561

By |

รายละเอียด
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.นายแพทย์สมภพ สารวนางกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม

By |

รายละเอียด
ประชุมวิชาการชมรมศัลยกรรมระบบปัสสาวะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 17

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

By |

รายละเอียด
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลสุรินทร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

By |

รายละเอียด
แบบประเมินข้าราชการ รอบต.ค. 60

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560

By |

รายละเอียด
ขอเชิญร่วมประชุม "โครงการโรงพยาบาลคุณภาพโภชนบำบัดการคัดกรองและประเมินภาวะทุพโภชนาการในโรงพยาบาลสุรินทร์"

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560

By |

รายละเอียด
จ้างซ่อมและอะไหล่เครื่องวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง

By |

รายละเอียด
เชื่อมระบบโทรศัพท์ อาคารอุบติเหตุใหม่ เข้าระบบ อาคารอุบัติเหตุเก่า (ระบบสัญญาณ Fiber) จำนวน ๑ งาน

By |

รายละเอียด
ซื้อหัวตรวจสำหรับเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน ๑ เครื่อง

By |

รายละเอียด
ซื้อปั๊มจุ่มดูดน้ำเสีย LP-X๗๕๐F ๗๕๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง

By |

รายละเอียด
จ้าง ปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตเพิ่มเติม ตามแบบเลขที่ M.๐๑๖/๒๕๖๐ จำนวน๑งาน

By |

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการ ชุดเลื่อยตัดกระดูกสันอกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ชนิดใช้แบตเตอรี่และคนไข้ที่เคยทำผ่าตัดมาแล้ว

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560

By |

รายละเอียด
การจัดทำข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากร

By |

รายละเอียด
แบบฟอร์มขออนุมัติแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2561

By |

รายละเอียด
อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

By |

รายละเอียด
ตรวจสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลสุรินทร์ประจำปี 2560

By |

รายละเอียด
ขออภัยในความไม่สะดวก

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือน รพ.สุรินทร์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

By |

รายละเอียด
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ พ.ศ.2561 - 2565

By |

รายละเอียด
เอกสารตรวจราชการฯ ปี 2560 รอบ 2

By |

รายละเอียด
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน 2560

By |

รายละเอียด
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน

By |

รายละเอียด
โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ลด ละ เลิก บุหรี่ ในบุคลากร โรงพยาบาลสุรินทร์ ประจำปี 2560

By |

รายละเอียด
ผอ.รพ.สุรินทร์ นำคณะบุคลากร และผู้รับบริการ ร่วมทำบุญตักบาตร ประจำเดือน เมษายน 2560 และ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีไทย

By |

รายละเอียด
ผอ.รพ.สุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์ “ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์”

By |

รายละเอียด
การพัฒนาระบบการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการเลิกเสพยาสูบ

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมเวทีประชาคมชุมชน ขอใช้พื้นที่ดินบริเวณสระหนองบัว เพื่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง

By |

รายละเอียด