ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาระดับ HbA1C ในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)