ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อแถบตรวจน้ำตาลในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)