ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตด้วยเครื่องอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)