ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ disodium pamidronate ๓๐ mg /๑๐ ml for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง