ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ synthetic salmon calcitonin ๒๐๐ I.U./dose nasal spay โดยวิธีเฉพาะเจาะจง