ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ trimetazidine dihydrochloride ๓๕ mg modified-release tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง