ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ sodium aurothiomalate ๒๐ mg/๐.๕ ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง