ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ telebrix-๓๕ ปริมาตร ๑๐๐ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง