ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ penicillin g sodium ๕,๐๐๐,๐๐๐ units powder for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง