ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lidocaine ๒% + epinephrine ๑ ต่อ ๑๐๐,๐๐๐ in ๑.๘ ml  injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง