ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ยาอมมะแว้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง