ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ vancomycin ๕๐๐ mg for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง