ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lidocain hydrochloride ๒% + adrenaline ๑ ต่อ ๘๐,๐๐๐ injection ๒๐ ml/vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง