ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ketamine hcl ๕๐ mg /ml injection, ๑๐ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง