ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ๒% pilocarpine hydrochloride in ๑๕ ml eye drops โดยวิธีเฉพาะเจาะจง