ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lidocain hydrochloride ๑% + adrenaline ๑ ตอ ๑๐๐,๐๐๐ injection ๒๐ ml/vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง