ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ paliperidone ๖ mg extended release tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง