ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการ Implant พิเศษ และ Neuro จำนวน 20 รายการ