ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ sulfamethoxazole and trimethoprim oral suspension ๒๐๐ mg/๔๐ mg per ๕ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง