ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ รายการยาจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2562)

๑. ยาหอมนวโกฐชนิดผง ๑๕ กรัม/ซอง (๕๑.๒๑.๒๐.๐๐ ) จํานวน ๑๐๐ ซอง/sachet
๒.
ยาผสมเถาวัลยเปรียงแคปซูล ๔๐๐ มิลลิกรัม (๕๑.๒๑.๒๐.๐๐ ) จํานวน ๕,๐๐๐ เม็ด