ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ carbamazepine ๒๐๐ mg tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง