ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ chlorpromazine ๕๐ mg tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2562)