ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ sulfamethoxazole ๔๐๐ mg + trimethoprim ๘๐ mg tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง