ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ efavirenz ๖๐๐ mg tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง