ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lopinavir ๒๐๐ mg + ritonavir ๕๐ mg tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง