ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ paracetamol ๕๐๐ mg.tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง