ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยารายการ Potassium Sodium Hydrogen Citrate 280 gm granules for oral solution ที่ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง