ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ carbamazepine ๒๐๐ mg controlled-release tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง