ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด(จักษุ) จำนวน 29 รายการ