ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ แผ่นอิเล็กโทรด ชนิดเยื่อกระดาษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)