ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ถุงมือยางสำหรับศัลยกรรมผ่าตัดปราศจากเชื้อแบบมีแป้งและแบบไม่มีแป้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)