ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดทั่วไป ประเภทอาหารทะเลและอาหารแช่แข็ง จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)