ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 เรื่อง ผ้าก๊อสพับ 3x4x8 ชั้น จำนวน 3 รายการ