ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 เรื่อง เสื้อกาวน์พลาสติกแขนยาวขนิดครึ่งตัวสีฟ้า