ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 300 mg/50 ml injection ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562