ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสด ประเภทเนื้อสัตว์(หมู) จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)