ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแผ่นจำแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรียและทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพแบบอัตโนมัติ จำนวน 4,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)