ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ๐.๒๕% desoximetasone cream ๑๐ g โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2562)