ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารแห้ง ประเภทอาหารแห้งและเครื่องปรุง จำนวน 77 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)