เตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้าแบบถอดแยกพื้นเตียงได้ (System Table) สำหรับศัลยกรรมทางหลอดเลือด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ