ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ hydralazine hydrochloride ๒๕ mg tablets และ dimenhydrinate ๕๐ mg tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2562)