โรงพยาบาลสุรินทร์ขอแจ้งตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรสำหรับนักเรียนทุนกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

1)ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน                  จำนวน   1      อัตรา

2)ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ                         จำนวน   16    อัตรา

 

                    ทั้งนี้   ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการบรรจุรับราชการยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่  18 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 22 ธันวาคม  2560  ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสุรินทร์ 

หากได้รับข้อความแล้วขอความกรุณาตอบกลับด้วยค่ะ
ขอแสดงความนับถือ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาลสุรินทร์   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    
โทรศัพท์  ๐๔๔๕๑ ๑๗๕๗ ต่อ ๒๓๒ ๒๓๓