ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Celecoxib 200 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง