ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)