ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเวชภัณฑ์ยา epoetin alfa 8,000 iu/0.8 ml injection