ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 1 g for injection