ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเทพื้นลานจอดรถจักรยานยนต์ ค.ส.ล. อาคาร 16

ที่โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

จำนวน 1 งาน