ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยารายการ Ezetimibe 10 mg tablet, 1 tablet