ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยารายการ Entecavir 500 mcg film-coated tablet, 1 tablet